10 strategií použitelných pro e-mailovou segmentaci

Poslední průzkumy ukázaly, že mají segmentované kampaně o 14,64 % více otevření a o 59,99 % více kliknutí než nesegmentované kampaně.  Budeme se vám snažit přiblížit, jak si vytvořit pro vás vhodnou strategii segmentace použitelnou pro e-mailový marketing.

 

 1. Demografie

To první, čím se vždy začíná segmentace, jsou demografická data. Informace jako věk, pohlaví, pozice ve společnosti a příjem, vám mohou mnoho říci o potřebách a zájmech vašich uživatelů.

Čím více můžete získat informací o vašem publiku, tím více budete mít možností pro demografickou segmentaci. Buďte ale opatrní, vyžadování příliš mnoha informací může budoucí uživatele vyděsit a odradit.

Sami si rozhodněte, které informace jsou pro vás nejdůležitější. Vyberte 1-3 nejrelevantnější demografické faktory (nebo více, záleží na tom, jak vysokou chcete mít komplexnost vaší segmentace).

Nejjednodušší cestou segmentace na základě demografických informací je skrze formuláře na vaší webové síti.

Pokud použijete nástroj jako například Campaign Monitor, je demografická segmentace přímo součástí při výstavbě e-mailů.  Jen vyberete obsah, který chcete segmentovat a demografická data, která chcete ukázat.

 

 1. Anketa nebo výsledky dotazníků

Někteří marketéři jsou minimalisté, kteří se nebudou obtěžovat s vyptáváním se na něco jiného, než je e-mailová adresa, ale i přesto mohou získat přístup k odlišným informacím o zákazníkovi skrze průzkumy nebo vytvořené dotazníky.

Anketa vám dává možnost nezjistit pouze demografická data, ale také vhled do individuálních zájmů a preferencí.

Pokud chcete poslat anketu vašim zákazníkům a získat mnoho odpovědí, musíte jim nabídnout něco na oplátku, například zařazení do slosování o výhru ceny.

Nebo můžete anketu změnit na kvíz, který na konci nabídne výsledky zajímavé pro zákazníky.

Existuje mnoho variant, jak vytvořit zákaznické ankety. Pokud používáte WordPress, můžete použít nástroj Quiz and Survey Master  a vytvořit si vlastní zákaznickou anketu. Tento nástroj spolupracuje s MailChimp, takže zde můžete exportovat svá data.

Pokud použijete Aweber, můžete vytvořit anketu zadarmo s Google Documents, Survey Monkey, nebo SurveyGizmo, a poté je spojit s vašimi Aweber emaily.

 

 1. Zájem o e-maily (Email engagement)

Zájem o e-maily je jednou z dalších základních variant, jak segmentovat vaše seznamy, ale může mít velký dopad na vaše celkové výsledky.

Otevřené hodnocení a hodnocení srze klikání   jsou zde základní hodnotící systémy.

Můžete pomocí projevovaného zájmu o e-maily odlišovat aktivní a neaktivní uživatele, kteří neotevřeli vaše e-maily déle než 3 měsíce.

Můžete vytvořit speciální kampaně navržené pro opětovné zaujmutí neaktivních odběratelů a naopak se můžete zaměřit na odběratele, kteří jsou aktivní. Můžete jim poslat e-mail, upozorňující je na přicházející slevy, a všichni, kteří kliknou na odkaz, budou zařazeni do seznamu „mají zájem“.

Pokud použijete Mailchimp, je segmentace v závislosti na zájmu jednoduchá. Přes tab „Aktivita“ máte mnoho možností, vidět různé uživatelské chování.

 

 1. Geografická oblast

Existuje mnoho cest, jak na základě dat ohledně geografické lokace vytvořit hodnotnou segmentaci- obzvláště pokud se jedná o společnost, kde o nákupu rozhoduje speciálně pouze geografická lokace.

Například společnost Litmus použila geolokaci při posílání segmentovaných e-mailů lákajících na jejich Email Design konferenci v San Franciscu, Londýně a Bostonu, které zahrnovaly užitečné informace o každém z těchto měst.

Jejich cílené e-maily jim vynesly 68% úspěšnost otevření, která byla násobně vyšší než jejich standardní 22 % úspěšnost.

Podívejte se, jak využít segmentaci na základě geografických dat:

 • Posílejte e-maily v časech optimálních pro zákazníka, přizpůsobte se různých časovým pásmům.
 • Posílejte e-maily obsahující nabídky z prodejen, které se nachází blízko lokace zákazníka.
 • Přizpůsobte navigaci trasy k nejbližší prodejně dle aktuální lokace zákazníka.
 • Používejte lokaci v nadpisech nebo v obsahu. Zákazníka to zaujme a nabídne mu to personalizovanou zkušenost.

 

 1. Předchozí nákupy

Dalším způsobem, jak správně segmentovat, je dle předchozích nákupů. Nejjednodušší je posílání e-mailů doporučujících produkty, které by mohly být vhodné k produktu, který byl již koupený.  Další z variant je, pokud si zákazník koupil produkt, který potřebuje doplňovat, opravovat nebo obnovit, upozornit jej na to a nabídnout mu další produkty nebo služby.

Pokud si někdo koupil například speciální stylingový produkt na vlasy, můžete zkusit uhádnout, za jak dlouho zákazník daný produkt spotřebuje a za pár měsíců mu můžete poslat nabídku opětovného objednání.

Pokud chcete použít Mailchimp, budete potřebovat eCommerce360 plugin nebo eCommerce360 tracking ke sledování nákupčí aktivity a získat data užitečná k následovné segmentaci.

 

 1. Vynaložená částka

Pokud prodáváte produkty, které se nacházejí ve všech cenových relacích, můžete použít segmentaci založenou na těchto faktorech. Použijte zákazníkovu výdajovou historii a určete, kteří zákazníci jsou ochotni kupovat dražší produkty a kteří jsou naopak ochotní kupovat pouze levné, dostupnější produkty.

Poté na základě těchto dat můžete zasílat nabídky odpovídající přesným cenovým požadavkům zákazníka.

Intermix, obchod se ženským oblečením, použil tuto strategii ke snížení množství nabízených slev. Rozdělili zákazníky do následujících tří skupin:

 1. VIP – Nákupčí s vysokým příjmem
 2. Nakupující ve slevách – Lidé motivovaní slevami
 3. Věrní značce – Zákazníci, kteří prokazují věrnost značce, ale jsou omezeni cenou.

 

Nakupujícím ze segmentu VIP byly posílány pouze nabídky bez slev, a u dalších dvou kategorií se slevy pohybovaly mezi 10-30%.

Toto rozdělení vyneslo společnosti celkový 15% nárůst v prodejích.

 

 1. Pozice v prodejním trychtýři

Jedna z nejvhodnějších cest, jak segmentovat zákazníky, vede i přes uvědomění si, kde se nachází v takzvaném prodejním trychtýři.

Zákazníci, kteří se nachází na vrcholu trychtýře, by měli obdržet jinak cílené e-maily než ti, kteří se v trychtýři nachází naspodu. Pro uvedení příkladu, pro skupinu nově příchozích odběratelů by měly být e-maily vítací, představující vaši značku a generalizované, měly by jim poskytovat širokou nabídku všech produktů.

Pokud jsou již chvíli do vaší značky zainteresovaní a interagují s obsahem, který jim zasíláte e-maily (klikají na odkazy), můžete použít tyto informace ke zjištění, co zákazníky zajímá a podle toho jim zasílat specifické nabídky produktů a služeb.

 

 1. Chování zákazníka

Další užitečné informace získáte, pokud budete sledovat pohyb uživatele po vašich webových stránkách. Můžete jim poté posílat e-maily obsahující nabídku produktů, odpovídajících pohybu zákazníka po určitých produktech.

Množství dat, která tímto sledováním získáte, jsou obrovská. Ke sledování můžete použít například nástroj BeamPulse, který sleduje pohyb a překliky po stránkách, kliky na ikony, aktivní čas strávený na stránce a spoustu dalších užitečných věcí.

Pokud používáte Mailchimp a v něm nástroj „Goals“, bude automaticky rozesílat e-maily segmentované například dle:

 • Navštívených stránek
 • Nenavštívených stránek
 • Otevření prvních stránek ale dalších nabízených již ne
 • Shlédnutých videí (a délky sledování videa)

 

 1. Doba uplynulá od posledního nákupu

Velice hodnotnou strategií segmentace je i dělení podle doby uplynulé od posledního provedeného nákupu. Je nelogické oslovovat stejným způsobem zákazníka, který u vás nakoupil před rokem a zákazníka, který u vás nakupoval před týdnem.

Zákazníky lze rozdělit do dvou hlavních skupin:

Pravidelní zákazníci

Tato skupina nakupuje s měsíční pravidelností. Mají rádi značku a produkty je viditelně zajímají. Změřte se na tyto aktivity:

 • Navyšte prodeje a upravte plány
 • Nabídněte zákazníkům novinky
 • Propagujte nové produkty a služby

Nestálí zákazníci

Tento typ zákazníků nakoupil před půl rokem jeden z vašich produktů a od té doby se nevrátili. Nebo byli stálými zákazníky, ale již dlouho si nic nekoupili. Vaše e-maily by měly být zaměřené na přilákání k vaší značce:

 • Nabízejte slevy u již jednou koupených výrobků
 • Zvýrazněte pozitiva nákupu u vaší společnosti
 • Připomínejte se

Onward Reserve, online prodejci pánského oblečení, použili podobný přístup. Segmentovali zákazníky na nejlepší (ti, kteří učinili alespoň 3 nákupy), nenakupující a na zákazníky, kteří nakoupili, ale už se nevrátili a přizpůsobili těmto třem skupinám vysílané zprávy.

Jejich snaha jim vynesla 278 % nárůst příjmů.

 

 1. Osobní zájmy

Tato taktika je sice náročnější, ale stále ji lze provést s těmi správnými nástroji.

Pokud si založíte uživatelský profil nebo centrum pro odběratele, také vám to zajisté přinese detailnější informace o jejich zájmech.

 

Při přihlašování se můžete zákazníků zeptat na jejich zájmy a dát jim mnoho možností tyto zájmy dále upravovat.

Nástroje k vytvoření těchto „zájmových dotazníků“ obsahuje Mailchimp nebo Campaign Monitor. Stačí pouze ke každému vysílanému e-mailu přidat odkaz.

Je důležité si uvědomit, že používání segmentace v e-mail marketingu není určeno pouze pro firmy s pokročilým automatizovaným softwarem. Se základní znalostí e-mailového marketingu a špetkou kreativity můžete začít téměř okamžitě kontaktovat své potenciální i existující zákazníky.

 

 

 

via blog.kissmetrics.com

Žádné komentáře

Vložit komentář